Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1999 | 1 | 91-102

Article title

Маяковский и русская утопия XX века

Content

Title variants

PL
Majakowski i rosyjska utopia XX wieku

Languages of publication

Abstracts

PL
Majakowski był typowym, wzorcowym utopistą, duchowym typem utopisty heroicznego, rewolucyjnego. Źródła jego utopizmu wypływały z totalnej dezaprobaty wobec dotychczasowego porządku świata, z potrzeby szczęścia i uszczęśliwiania innych. W twórczości Majakowskiego występują wszystkie elementy nowożytnej utopii komunistycznej, marksistowsko-leninowskiej: pochwała bezwzględnej równości dla wszystkich, własności społecznej, kolektywizmu, centralnego planowania, kierowania i organizacji życia, industrializmu, komunistycznego wychowania i świeckiego, radzieckiego mesjanizmu. Świadomość niemożności spełnienia wymogów stawianych przez utopię: przekroczenia granic tego co możliwe, kondycji ludzkiej, świadomość, iż staje się już tylko apologetą „utopii u władzy”, który musi „sam się uśmiercać, następując na gardziel swej pieśni”, stała się prawdopodobnie przyczyną jego samobójczej śmierci.

Year

Issue

1

Pages

91-102

Physical description

Dates

published
1999

Contributors

  • Uniwersytet Łódzki

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
22647737

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-9681_01_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.