Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1999 | 1 | 103-111

Article title

Проблема власти в судьбе и творчестве Владимира Маяковского

Content

Title variants

PL
Problem władzy w losie i twórczości Włodzimierza Majakowskiego

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł jest próbą podsumowania aktualnego stanu badań na temat złożonych relacji między Majakowskim i władzą w porewolucyjnej Rosji. Przedmiotem analizy są trzy odmienne interpretacje danego zagadnienia. Jedni krytycy postrzegają poetę jako nieugiętego piewcę rewolucji i totalitarnego państwa, inni zaś traktują go jak ofiarę totalitaryzmu. Najbardziej radykalna grupa badaczy oskarża twórcę o cynizm i hipokryzję. Jednak humanitaryzm i umiłowanie wolności Majakowskiego oraz jego skomplikowane stosunki z nową władzą wskazują, że ta kwestia winna stać sie przedmiotem dalszej wnikliwej i bardziej obiektywnej oceny literaturoznawczej.

Year

Issue

1

Pages

103-111

Physical description

Dates

published
1999

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
22646289

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-9681_01_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.