Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1999 | 1 | 133-138

Article title

Поэзия Марины Цветаевой в контексте проблемы „писатель и власть”

Content

Title variants

PL
Poezja Mariny Cwietajewej w kontekście problemu „pisarz i władza”

Languages of publication

Abstracts

PL
W pracy zostały ukazane złożone relacje między M. Cwietajewą a władzą radziecką z uwzględnieniem stosunku poetki do dziedzictwa historycznego i monarchii. Tragiczne przeżycia osobiste powodują, że rewolucję poetka postrzega jako bolesne doświadczenie życiowe, czemu daje wyraz w cyklu antyradzieckich wierszy o Białej Gwardii oraz w poemacie Syberia o zabójstwie carskiej rodziny. Złożone doświadczenia emigracyjne powodują złagodzenie postawy Cwietajewej (Wiersze do syna). Nie biorąc czynnie udziału w życiu politycznym swoich czasów, Cwietajewa zawsze broni humanitarnych wartości i otwarcie demonstruje niechęć do europejskich totalitarnych reżimów.

Year

Issue

1

Pages

133-138

Physical description

Dates

published
1999

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
22648222

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-9681_01_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.