PL EN


2016 | 20 | 31-43
Article title

Psychologia kliniczna – specjalizacja mająca zastosowanie w ochronie zdrowia

Content
Title variants
EN
Clinical Psychology − A Specialization Area Applicable in Health Care
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is aimed at presenting some basic data concerning organization of postgraduate education of psychologists in clinical psychology, a specialization area which is applicable in health care It is also planned to emphasize the usefulness of educational programmes aimed at gaining specialization in clinical psychology, and to present their advantages and disadvantages from the perspective of a psychological practitioner. Irrespective of the drawbacks of the specialization training programmes, it is important to point to the fact that they give a chance to expand specialist knowledge in the fi eld of applied psychology and to apply it in practice with individuals who are in diffi cult health-related situations. While characterizing the procedure of educating clinical psychology specialists, it is also important to consider validity of the directions of postgraduate education with reference to contemporary standards and development objectives concerning the promotion of mental health in the European Union. The cohesion policy concerning health care in all EU countries requires maintaining the standards which support a holistic and coordinated approach to mental health care.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych danych dotyczących organizacji kształcenia psychologów w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej jako dziedziny, mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz wskazanie użyteczności kształcenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej i przedstawienie refl eksji na temat wad i zalet omawianego programu specjalizacji. Niezależnie od wskazanych braków dotyczących szczególnie samej procedury prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, jego wartością jest to, że daje ono szansę wzbogacania specjalistycznej wiedzy z zakresu psychologii stosowanej i stwarza możliwość jej zastosowania w praktyce wobec człowieka w sytuacji trudnej, związanej z chorobą. Charakteryzując procedurę kształcenia specjalistów psychologii klinicznej, warto podkreślić zasadność przyjętych kierunków tego kształcenia w odniesieniu do współczesnych standardów i celów rozwojowych, związanych z promocją zdrowia psychicznego w krajach Unii Europejskiej. Polityka spójności w zakresie ochrony zdrowia we wszystkich krajach Unii Europejskiej narzuca konieczność wspierania standardów wspomagających całościowe i skoordynowane podejście do ochrony zdrowia psychicznego.
Year
Issue
20
Pages
31-43
Physical description
Dates
published
2017-05-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-969X_20_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.