PL EN


2016 | 45 | 4 |
Article title

Baza ekonomiczna w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowych

Authors
Content
Title variants
EN
Economic base in urban regeneration process in postindustrial cities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Polish cities are constantly changing, and in view of the rapid socio-economic and political changes are naturally faced with many new problems. As a result of the wave of political and economic changes which took place after 1989, many Polish cities faced not only the challenge of adapt their spaces to the changing conditions and needs of the residents, but also that of adapting their competencies and skills to changing requirements and needs of the labour market. Problems of unemployment, with their associated long-term problems of poverty and social exclusion, as well as a lack of local community engagement in public life worsened the plight of many former industrial cities. Revitalization of the regeneration processes, designed to lead portions or entire cities out of the crisis, seems to be the ideal tool to improve the situation of decaying industrial cities. This article attempts to identify the key components in the revitalization and regeneration processes available to such cities, in particular their economic bases and the opportunities offered by such processes.
PL
Polskie miasta ulegają ciągłym przemianom, a w dobie intensywnych przemian społeczno-gospodarczych i politycznych borykają się z wieloma problemami. Wskutek przemian polityczno-gospodarczych po 1989 r. wiele miast poprzemysłowych stanęło przed wyzwaniem dostosowania nie tylko ich przestrzeni do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb mieszkańców, ale także przed wyzwaniem dostosowania kompetencji i umiejętności pracowników do zmieniających się wymagań i potrzeb rynku pracy. Problemy bezrobocia, w tym długotrwałego, ubóstwa, marginalizacji społecznej oraz te związane z brakiem aktywności lokalnej społeczności w życiu publicznym powodują trudną sytuację wielu miast poprzemysłowych. Rewitalizacja jako proces naprawczy, wyprowadzający fragmenty lub całe miasta z sytuacji kryzysowej wydaje się idealnym narzędziem poprawy sytuacji miast poprzemysłowych. Niniejszy artykuł stanowi próbę identyfikacji kluczowych związków przemian gospodarki miast poprzemysłowych, szczególnie ich bazy ekonomicznej i procesu rewitalizacji.
Year
Volume
45
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017-09-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1429-3730_45_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.