PL EN


2017 | 46 | 1 |
Article title

Nowoczesne usługi logistyczne jako wyzwanie logistyki społecznej

Content
Title variants
EN
Modern logistic services as a challenge social logistics
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The area of social logistics is a kind the present-day challenge of science, and especially the scientists, who take the labor to investigate and deal with the realities and challenges of global metropolises or agglomeration consisting of several or even a dozen cities in the region. How and what are the modern logistics services? Why do we have to treat them as social challenges of logistics? Among other things, such questions have been raised in this article. An attempt was made to identify, grade, or even groupings of modern logistics services, enrolling in the area of social logistics. They are described in detail examples of modern logistics services, which significantly influence the development and improvement of cities, and are based on solution and environmental solutions, conducive to the improvement of society.
PL
Obszar logistyki społecznej jest obecnie swoistym wyzwaniem dla nauki, a zwłaszcza naukowców, którzy podejmują pracę, aby zbadać i poradzić sobie z realiami i wyzwaniami globalnych metropolii lub aglomeracji złożonej z kilku lub nawet kilkunastu miast regionu. Jakie są nowoczesne usługi logistyczne i jak je rozpoznać? Dlaczego musimy traktować je jako wyzwania społeczne związane z logistyką? Między innymi takie kwestie zostały poruszone w niniejszym artykule. Podjęto próbę identyfikacji, klasyfikowania lub nawet grupowania nowoczesnych usług logistycznych wchodzących w zakres logistyki społecznej. Są szczegółowo opisane w przykładach nowoczesnych usług logistycznych, które w istotny sposób wpływają na rozwój i poprawę jakości miast, i są oparte na rozwiązaniach środowiskowych sprzyjających poprawie sytuacji społecznej.
Year
Volume
46
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017-10-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1429-3730_46_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.