PL EN


2017 | 48 | 3 |
Article title

Building an optimal capital structure of start‑ups

Content
Title variants
PL
Budowanie optymalnej struktury kapitału w firmach typu start‑up
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Skuteczne zarządzanie finansami i optymalna struktura kapitału są ważne dla firm – pozwalają bowiem uzyskiwać lepsze wyniki operacyjne. Celem artykułu jest zbadanie najważniejszych czynników warunkujących wybór struktury kapitałowej firmy. Błędna decyzja o doborze struktury kapitału może prowadzić do finansowej utraty równowagi, a w konsekwencji nawet do bankructwa. Istnieje wiele teorii wskazujących na metody budowy optymalnych struktur kapitałowych, które mogą jednak okazać się niewystarczające. Nie są dostępne badania jednoznacznie wskazujące kanon uwarunkowań determinujących wybór konkretnego rozwiązania w zakresie struktury finansowej firm, zwłaszcza tych określanych mianem firm start‑upowych (startowych). Wynika to bezpośrednio z ich specyfiki i często z konieczności stosowania niestandardowych i niekonwencjonalnych metod zarządzania. Niemniej jednak, jak wskazują Abdulsaleh i Worthington, menedżerowie często decydują się na zastosowanie struktury kapitałowej już sprawdzonej przez innych uczestników danego rynku.
EN
Effective financial management and optimal capital structure are important for companies to obtain better operational performance. The purpose of this study is the review of the most important theories in terms of optimal financial structure and to explore the most important factors affecting decisions in that area. A bad decision about the capital structure may lead to financial lack of balance and even to bankruptcy. There are many alternative theories on how to build optimal capital structures, which, as indicated by practice, may occur to be insufficient. There is no significant studies that clearly indicate the determinants of a particular solution in the financial structure of companies, especially those referred to as startup companies, mainly because of specifics of that group of companies. It is not possible to indicate which of the leading approaches to the capital structure more fully describes the decisions of start‑ups as to the financing structure. Nevertheless, the results indicate that managers of companies often include similar decisions competitors and modulate the policy of his company within the capital structure for a particular, market standard, which is confirmed by Abdulsaleh and Worthington.
Year
Volume
48
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018-06-14
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1429-3730_48_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.