PL EN


2017 | 48 | 3 |
Article title

Determinants of the regional innovation system – an analysis based on the Central Federal District of Russia

Content
Title variants
PL
Determinanty regionalnego systemu innowacji – analiza na przykładzie Centralnego Federalnego Dystryktu Rosji
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule podjęta jest próba identyfikacji determinantów regionalnego systemu innowacji oraz analizy ich wpływu na wolumen innowacyjnych dóbr i usług na podstawie analizy ekonometrycznej dla lat 2005–2015 na przykładzie gospodarek regionalnych Centralnego Federalnego Dystryktu Rosji. Analizy ekonometryczne danych przekrojowych pokazują, że wpływ regionalnego potencjału innowacyjnego na wolumen innowacyjnych dóbr i usług stał się bardziej zauważalny od 2011 roku. Do regionów z gospodarką zorientowaną na innowacje należy zaliczyć: Lipetsk, Kalugę i Yaroslavl.
EN
The article tries to identify determinants of the regional innovation system and their influence on the volume of innovative goods and services on the basis of econometric analysis for 2005–2015 taking the regional economies of the Central Federal District of Russia as an example. The econometric analysis of cross‑sectional data has shown that the influence of the region’s innovation potential on the volume of innovative goods and services has become noticeable since 2011. Moreover the regions with an innovation‑oriented economy include Lipetsk, Kaluga and Yaroslavl.
Year
Volume
48
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018-06-14
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1429-3730_48_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.