PL EN


2017 | 48 | 3 |
Article title

Analiza techniczno‑ekonomiczna możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych na jachtach motorowych

Content
Title variants
EN
Technical and economic analysis of the possibilities of using photovoltaic panels on motor yachts
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Tourist motor yachts are equipped with a large number of daily appliances, which require electricity. In order to reduce the need to recharge the batteries in the harbour and to relieve the stationary motor from work, a photovoltaic installation can be used to obtain full or partial energy self‑sufficiency. This solution reduces the emission of pollutants into the atmosphere and is in line with a sustainable development strategy and the use of local energy potential. The aim of the study is the technical and economic analysis of the use of photovoltaic systems on a motor yacht. On the basis of the energy requirements of the equipment of the yacht, the required PV nominal power is determined as well as relevant components and the energy storage system are selected. A simple pay‑back time index (SPBT) was used as a static criterion of the return of investment including the cost of the installation and the profits in form of avoided costs. Taking into account the defined assumptions, the value of the indicator ranged from 1 to about 2,5 years. An analysis of the sensitivity of selected factors affecting the return period of expenditure was also performed.
PL
Turystyczne jachty motorowe wyposażone są w dużą liczbę urządzeń użytku codziennego, do których działania potrzebna jest energia elektryczna. W celu zmniejszenia konieczności ładowania akumulatorów w przystani oraz odciążenia pracy silnika stacjonarnego można zastosować instalację fotowoltaiczną (PV) pozwalającą na uzyskanie pełnej lub częściowej samowystarczalności energetycznej. Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz jest istotne w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju i wykorzystywania lokalnego potencjału energii. Celem artykułu jest analiza techniczno‑ekonomiczna zastosowania instalacji PV na jachcie motorowym. Na podstawie zapotrzebowania energetycznego urządzeń będących na wyposażeniu jachtu określono wymaganą moc nominalną paneli PV, dobrano stosowne podzespoły oraz układ magazynowania energii. Jako statyczne kryterium oceny efektywności ekonomicznej wykorzystany został prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (SPBT) uwzględniający koszty instalacji oraz zyski w postaci kosztów unikniętych. Uwzględniając różne założenia projektowe oraz analizę wrażliwości, wartość wskaźnika wyniosła od 1 do około 2,5 roku.
Year
Volume
48
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018-06-14
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1429-3730_48_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.