PL EN


2017 | 49 | 4 |
Article title

Rola Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność w rozwoju zrównoważonym

Authors
Content
Title variants
EN
The Role of Community‑Supported Agriculture in Sustainable Development
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of the research is to present the essence Community‑supported agriculture (CSA) concept by illustrating the application of this idea in sustainable development in rural areas in Poland. The article focuses on pointing out the determinants for the development of CSA and gives some examples of using this concept in other countries. Based on the analyzed literature of the subject, both Polish and foreign, the basic assumptions and objectives of the concept are presented as well as the barriers of development and the expected results. CSA is a relatively new concept in Poland. However, it’s implementation may contribute to solving the problem of green jobs and dynamic development of rural areas while preserving the environment.
PL
Podstawowym celem pracy jest przedstawienie istoty koncepcji Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność (RWS) przez zobrazowanie zastosowania tej idei w rozwoju zrównoważonym na obszarach wiejskich w Polsce. W artykule skoncentrowano się na przedstawieniu uwarunkowań dla rozwoju RWS oraz podano przykłady wykorzystania tej koncepcji w innych państwach. Na podstawie przeanalizowanej literatury przedmiotu, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, przedstawiono podstawowe założenia i cele koncepcji, a także bariery rozwoju i oczekiwane rezultaty. RWS jest stosunkowo nową koncepcją na terenie Polski, jednakże jej wdrażanie może przyczynić się do rozwiązania problemu tzw. zielonych miejsc pracy oraz zdynamizowania rozwoju obszarów wiejskich przy zachowaniu troski o środowisko naturalne.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018-06-18
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1429-3730_49_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.