PL EN


2017 | 49 | 4 |
Article title

Specyfika sprawozdawczości spółek giełdowych na przykładzie spółek sektora energetycznego

Authors
Content
Title variants
EN
Character of Listed Companies Reporting Based on the Example of the Companies of Energy Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with the reporting of companies listed on the stock exchange. As the result of changes in regulations, public interest entities are increasingly obliged to disclose information regarding environmental protection, employment and social issues. The purpose of the study is to demonstrate, that the issues playing significant role in the evaluation of the entity’s condition and prospects for its development are addressed not only within the scope of the financial statement, but also outside it. The data included in annual reports of biggest companies operating in Polish energy sector were analysed. The analysis of the mandatory regulations of accounting and case study method were used to prepare the article.
PL
Artykuł poświęcony jest sprawozdawczości spółek giełdowych. W wyniku zmian wprowadzanych w przepisach jednostki zainteresowania publicznego coraz częściej są zobowiązane ujawniać informacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego, spraw społecznych i pracowniczych. Celem pracy jest wykazanie, że zagadnienia istotne dla oceny kondycji finansowej jednostki i perspektyw jej dalszego rozwoju są poruszane nie tylko w granicach sprawozdania finansowego, lecz również poza nim. Analizie poddano raporty roczne największych spółek działających w polskim sektorze energetycznym. W opracowaniu wykorzystano analizę obowiązujących przepisów rachunkowości i metodę analizy przypadków.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018-06-18
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1429-3730_49_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.