PL EN


2017 | 49 | 4 |
Article title

Ocena rozwoju turystyki zrównoważonej w polskich regionach

Content
Title variants
EN
Sustainable Tourism Development Appraisal in Various Regions of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Tourism has its functions and dysfunctions for the reception region. The purpose of the study is to state which of Polish regions can be characterized as the areas of sustainable tourism reception. To achieve the aim of the study the following hypothesis was put forward: voivodships of northern and southern Poland were the areas of sustainable tourism reception in 2015. The examination of the sustainable tourism should take into consideration both positive and negative influence of tourism on the environment and society; that is why the taxonomic measure of development was employed. The study included variables concerning tourism directly as well as those connected indirectly with its development in the given area. Regarding the substantive criteria of variables’ selection the author considered the state of the art in tourism and economic sciences. The conducted research indicated that some of regions in Poland can be recognized as the sustainable tourism reception regions.
PL
Celem artykułu jest określenie, na terenie których polskich województw turystyka najlepiej spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju. Aby zrealizować cel badawczy, postawiono hipotezę, która brzmi: „Obszarami recepcji turystyki zrównoważonej w 2015 roku były województwa położone na północy i południu Polski”. Badanie turystyki zrównoważonej musi brać pod uwagę zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ tej gałęzi gospodarki na środowisko i społeczeństwo, dlatego aby zweryfikować hipotezę badawczą, zastosowano taksonomiczny miernik rozwoju. W badaniu uwzględniono zmienne stricte dotyczące turystyki oraz te związane pośrednio z jej rozwojem na danym terenie. W kwestii kryteriów merytorycznych doboru zmiennych brano pod uwagę stan wiedzy w obszarze nauk o turystyce i nauk ekonomicznych. Przeprowadzona analiza wykazała, że część polskich województw może zostać uznana za obszary recepcji turystyki zrównoważonej.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018-06-18
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1429-3730_49_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.