PL EN


2017 | 40 | 2 |
Article title

“Alchemy and smoke in a bottle” – contemporary improvisational theater in Poland and the United States

Content
Title variants
PL
„Alchemia i dym w butelce”: współczesny teatr improwizowany w Polsce i Stanach Zjednoczonych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is an attempt to capture improvisational theater as a modern dynamic phenomenon through analyzing its features, definitions and traits in order to characterize the genre and to systematize the current state of knowledge on the subject matter. By comparing and contrasting various aspects and notions of impro(v) in Poland and the United States, the study not only looks at the theater of improvisation through the prism of the “relocation” of the form from its original grounds and implementing it in within a different tradition, but also shows the experimental flexibility of the genre within different cultural traditions and structures. Based largely on interviews with Polish and American improvisers alike, this article is an in-medias-res case study of the contemporary improvised theater in Poland and the USA.
PL
Artykuł jest próbą uchwycenia i opisania współczesnego teatru improwizacji poprzez analizę jego cech, definicji i elementów teatrotwórczych w celu scharakteryzowania i usystematyzowania gatunku. Zestawienie i porównanie różnych aspektów impro(v) w Polsce i Stanach Zjednoczonych pozwala nie tylko spojrzeć na teatr improwizacji poprzez pryzmat próby jego “przeszczepienia” do tradycji polskiej (która korzystała z improwizacji jako narzędzia artystycznego, ale dotychczas nie wynosiła jej do kategorii osobnej formy teatralnej), ale również ukazuje eksperymentalną elastyczność tego gatunku w obrębie różnych tradycji i struktur kulturowych. Oparty w dużej mierze na wywiadach środowiskowych z rodzimymi i amerykańskimi improwizatorami, artykuł ten stanowi swoiste studium przypadku in medias res współczesnego teatru improwizacji w Polsce i USA.
Year
Volume
40
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018-08-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1505-9057_40_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.