PL EN


2018 | 48 | 2 | 163-182
Article title

Argumentacja u Kanta ze współczesnej perspektywy – Frege i Habermas

Authors
Content
Title variants
EN
Kant’s Method of Argument from the Modern Perspective (Frege, Habermas)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Kant’s work remains alive and topical even after so many years. The present article deals with the basic issue of the method of argument. The present study concentrates on the problem of analyticity as formulated by Kant, its interpretation by Gottlob Frege, the issue of the categorical imperative, as well as the conception of the truth in Habermas’s reception of Kant.
PL
Dzieło Immanuela Kanta mimo upływu lat pozostaje żywe i aktualne. Artykuł opisuje podstawowe zagadnienie, jakim jest argumentacja. Przedmiotem rozważań jest problem analityczności, tak jak go formułuje Kant i w ujęciu Gottloba Fregego, oraz zagadnienie imperatywu kategorycznego i pojęcia prawdy w recepcji Kanta przez Jürgena Habermasa.
Year
Volume
48
Issue
2
Pages
163-182
Physical description
Dates
published
2019-01-07
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1505-9057_48_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.