PL EN


2018 | 51 | 5 |
Article title

Płatne treści w serwisach internetowych polskiej prasy codziennej

Content
Title variants
EN
Paid contents in online Polish daily media
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article concerns paid contents in the Internet services of the Polish daily press. It presents a short genesis of this phenomenon on local media markets, and it also presents an analysis of the online paid national and regional Polish newspapers. The analysis covers the scope of the systems of payment for access to online publications in online daily newspapers, payment models and their terms and conditions, as well as types of paid contents offered to the readers.
PL
Artykuł dotyczy odpłatnych treści w serwisach internetowych polskiej prasy codziennej. Przedstawiono w nim krótką genezę tego zjawiska na krajowym rynku medialnym oraz wyniki analizy płatnych wydań internetowych gazet ogólnopolskich i regionalnych. Analiza objęła zakres występowania systemów opłat za dostęp do publikacji online w segmencie dzienników, modele i zasady płatności, a także rodzaje treści oferowanych czytelnikom za opłatą.
Keywords
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2019-01-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1505-9057_51_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.