PL EN


2018 | 51 | 5 |
Article title

Radio Obywatelskie z Poznania jako przykład radia społecznego

Authors
Content
Title variants
EN
Radio Obywatelskie from Poznań as an example of a community radio station
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article, the third community broadcasting sector, alongside the public and commercial sectors – is described. The history of community radio journalism is also analysed. Attention is focused on the pioneers of Polish private radio broadcasting that created pirate local stations in the early 1990s, which were born as grassroots and community oriented initiatives. The lack of well-thought-out state policies to support such stations and the escalating globalization processes have led to a crisis of radio in this form and of civil radio journalism as a whole. The history of Radio Obywatelskie from Poznań, founded by the American Robert Gamble, is described in greater detail. The operating model of this station is compared with the operating model of the community radio outlined in the first part of the article. In the publication, available media-related studies as well as community media documents in Europe were used, in addition, information from a recorded conversation with Robert Gamble, minutes from the meeting of Radio Obywatelskie representatives with the National Broadcasting Council and publications publications from the popular press titles were also analysed.
PL
W artykule scharakteryzowano trzeci – obok publicznego i komercyjnego – społeczny sektor radiofonii. Omówione zostały również źródła obywatelskiego dziennikarstwa radiowego. Uwaga została skupiona na pionierach polskiej radiofonii prywatnej, tworzących pirackie lokalne stacje na początku lat 90., które powstawały jako inicjatywy oddolne, często z pobudek prospołecznych. Brak przemyślanej polityki państwa w zakresie wspierania tego typu stacji i nasilające się procesy globalizacyjne doprowadziły do kryzysu radia realizowanego w tej formule i obywatelskiego dziennikarstwa radiowego. Szczegółowo została opisana historia Radia Obywatelskiego z Poznania założonego przez Amerykanina Roberta Gamble’a. Porównano model działania tej stacji z modelem funkcjonowania radia społecznego zarysowanym w pierwszej części artykułu. W publikacji wykorzystano dostępne opracowania o charakterze medioznawczym i dokumenty dotyczące mediów społecznych w Europie, informacje pozyskane podczas rozmowy z Robertem Gamble’em, a także protokół ze spotkania przedstawicieli Radia Obywatelskiego z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, a także publikacje z prasy popularnej poświęcone tej rozgłośni.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2019-01-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1505-9057_51_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.