PL EN


2018 | 51 | 5 |
Article title

Współczesne łódzkie dziennikarstwo kulturalne – magazyny z tradycją

Authors
Content
Title variants
EN
Contemporary journalism culture in Łódź – magazines with tradition
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to look at cultural magazines in Łódź. The author analyses magazines which play the most important role in the city’s cultural and intellectual life. The group includes Kalejdoskop, Kronika Miasta Łodzi and Tygiel Kultury. The publication indicated the profile of selected magazines, their history, content, issues discussed, as well as recipient groups.
PL
Artykuł ma na celu prezentację łódzkich pism kulturalnych. Autorka poddała analizie czasopisma, które pełnią najistotniejszą rolę w życiu kulturalnym i intelektualnym miasta. Do ich grona zaliczono „Kalejdoskop”, „Kronikę Miasta Łodzi” oraz „Tygiel Kultury”. W publikacji wskazano profil wybranych magazynów, ich historię, zawartość, podejmowaną problematykę, a także grupy odbiorców.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2019-01-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1505-9057_51_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.