PL EN


2019 | 54 | 3 | 151-172
Article title

Children’s Magazines as Tools for (Not Only) Reading Education

Authors
Content
Title variants
PL
Czasopisma dla dzieci jako narzędzie edukacji (nie tylko) czytelniczej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób czasopisma dla dzieci mogą być narzędziem edukacji medialnej, rozumianej jako wychowanie do odbioru środków przekazu, ale również jako budowanie nawyku czytelnictwa prasy i książek. Hipoteza: W literaturze przedmiotu powszechnie przyjmuje się, że prasa dla dzieci może być efektywnym narzędziem budowania nawyku czytelnictwa. Jednak ten segment rynku prasowego, podobnie jak pozostałe, musi zmagać się z tendencjami do spadku czytelnictwa prasy i książki w zderzeniu z ekspansją mediów cyfrowych. Metodologia: Autor analizuje dane zastane (m.in. raporty z badań) oraz opracowania naukowe z zakresu wpływu mediów, pedagogiki, edukacji medialnej oraz psychologii mediów. Artykuł ma charakter teoretyczny. Jest osadzony w dyscyplinie „nauki o komunikacji społecznej i mediach”, ale ma charakter interdyscyplinarny z uwagi na odniesienia do pedagogiki, edukacji i zagadnień technologicznych.
EN
The main aim of the article is to answer the question of how children’s magazines may be used as tools for media education understood as educating children on how to process media, and also as instilling the habit of reading periodicals and books. Hypothesis: It is generally assumed in the scholarly literature that periodicals for children may be an effective tool in encouraging a reading habit. Unfortunately, this segment of the press market, just as all other segments, faces declining readership due to the expansion of the digital media. Methodology: An analysis the existing data (e.g. study reports) and academic analyses in terms of the impact of the media, pedagogy, media education, and media psychology. The article is theoretical in nature. It stems from the discipline of the “science of social communication and the media”, yet it offers an interdisciplinary approach, due to its references to pedagogy, education, and technology.
Year
Volume
54
Issue
3
Pages
151-172
Physical description
Dates
published
2019-09-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1505-9057_54_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.