PL EN


2016 | 25 |
Article title

Percepcja materialnego dziedzictwa zakonu krzyżackiego na przykładzie Pucka

Authors
Content
Title variants
EN
Perception of the cultural heritage of the Teutonic Order on the example of Puck
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the important places on the map of the former State of the Teutonic Order on the Baltic Sea shore was Puck. Nowadays, there are: parish church, ruins of the castle of the Teutonic Knights and the clearly visible spatial layout of the chartered town with a large market preserved. Except natural attractiveness of the seashore location, elements of the medieval heritage play an important role in the promotion of the town, as well as in shaping a sense of pride and patriotism of the local residents. In the presented article the author attempts to determine the level of knowledge of the people living in the area of the former Teutonic State in the field of history and material cultural heritage of the Teutonic Order. The basis of analyzes were the results of a survey carried out in Puck on May 2015.
PL
Jednym z ważnych miejsc na mapie dawnego państwa krzyżackiego nad Bałtykiem był Puck. Do dzisiaj zachowały się tam fara, ruiny zamku krzyżackiego oraz doskonale widoczny układ przestrzenny miasta lokacyjnego z dużym rynkiem. Elementy średniowiecznego dziedzictwa kulturowego pełnią dziś ważną rolę w promocji miasta, jak również w kształtowaniu poczucia dumy i patriotyzmu lokalnego mieszkańców. W artykule autor podjął próbę określenia poziomu wiedzy osób mieszkających na terenach dawnego państwa zakonnego na temat historii i materialnej spuścizny kulturowej zakonu krzyżackiego. Podstawę prowadzonych analiz stanowiły wyniki badań ankietowych zrealizowanych w Pucku w maju 2015 roku.
Year
Issue
25
Physical description
Dates
published
2017-04-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1508-1117_25_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.