PL EN


2018 | 31 |
Article title

Ocena wykorzystania zasobów lokalnych gmin regionu Gór Świętokrzyskich w kreowaniu i innowacyjności rozwoju turystyki

Content
Title variants
EN
Assessment of the used local resources of gminas in the region of the Świętokrzyskie Mountains for creating and innovating development of tourism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasoby lokalne gmin regionu Gór Świętokrzyskich, oparte są w większości na tradycji i kulturze ludowej oraz bogactwie walorów przyrodniczych i kulturowych. Celem analizy była ocena stanu zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich, których wykorzystanie pobudza procesy kreowania i innowacyjności w rozwoju turystyki. W opracowaniu wykorzystano dane statystyczne pozyskane z BDL GUS za lata 2010–2014, spis stanu zasobów lokalnych zawarty w Katalogu zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich. W pierwszej części pracy omówiono zagadnienia teoretyczne, związane z terminologią uwzględnioną w badaniu oraz dokonano charakterystyki obszaru badań. W drugiej zaprezentowano wyniki badań oceny zasobów lokalnych i ruchu turystycznego.
EN
Local resources of gminas from the region of the Świętokrzyskie Mountains are predominantly based on tradition and folk culture as well as the wealth of cultural and environmental values. The aim of this analysis was to evaluate available local resources of the region of the Świętokrzyskie Mountains, which boost creation and innovation of development of tourism. It was based on statistical data for the period of 2010–2014 obtained from the Local Data Bank of the Central Statistical Office of Poland, directory of local resources from the Catalogue of Local Resources of the region of the Świętokrzyskie Mountains. The first part presents theoretical background, introduces terminology and describes the area of the study. The second part presents results of evaluation of local resources and tourism.
Year
Issue
31
Physical description
Dates
published
2018-09-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1508-1117_31_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.