PL EN


2018 | 31 |
Article title

Walidacja Skali Wizerunku Miejscowości – pierwsza faza badań

Content
Title variants
EN
Validation of the Place Image Scale – the first phase of research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowana została idea wizerunku miejscowości oraz przegląd wybranych metod i narzędzi pomiaru tej cechy oraz jej podobnych. Następnie zaprezentowano wyniki badań nad autorskim instrumentem do pomiaru wizerunku miejscowości, jakim jest miasto i wieś. W badaniu uczestniczyło 400 mieszkańców miasta i podmiejskich miejscowości. W wyniku zastosowanej analizy czynnikowej ustalono, że struktura skali przyjmuje postać trójskładnikową. Parametry psychometryczne pozycji skali okazały się zadowalające, a współczynniki jej spójności wewnętrznej odpowiednio wysokie.
EN
The article presents the idea of place image as a city, town or village. In the first part it focus on a review of selected methods and tools for measuring those and similar features. Next, the results of research on the original instrument for measuring the place image were presented. The investigation encompassed 400 residents. As a result of the factor analysis used, it was determined that the scale structure has a three parts. The psychometric parameters of the scale positions turned out to be satisfactory, and the coefficients of its internal consistency were acceptable.
Year
Issue
31
Physical description
Dates
published
2018-09-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1508-1117_31_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.