PL EN


2018 | 31 |
Article title

Wykorzystanie cyfrowej mapy turystycznej do wspierania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich na przykładzie gmin wiejskich województwa łódzkiego

Authors
Content
Title variants
EN
The use of digital tourist map to support the development of tourism in rural areas, illustrated with an example of Łódź Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wraz z postępem technologicznym i zmianami potrzeb obecnych użytkowników map duże znaczenie zaczynają odgrywać cyfrowe mapy umieszczane w Internecie. Tego typu mapy stają się atrakcyjnym produktem turystycznym wielu regionów. Artykuł miał na celu sprawdzenie wykorzystania cyfrowych map turystycznych na terenach wiejskich województwa łódzkiego. Została podjęta próba analizy cyfrowych map turystycznych gmin wiejskich województwa łódzkiego umieszczonych w Internecie. Scharakteryzowano serwisy o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim oraz lokalnym. Szczegółowo zbadano mapy gmin umieszczone na ich własnych stronach internetowych, a wyniki kwerendy przedstawiono na mapach.
EN
Along with the development of technology and changes in the needs of current map users, digital maps available on the Internet start to play a significant role. Such maps become an attractive tourist product of many regions. The article was aimed at investigating the use of digital tourist maps in rural areas of Łódź Voivodeship. An attempt was made to analyze such maps of communes of Łódź Voivodeship which are available on the Internet. The nationwide, provincial and local websites have been characterized. Both functionality and content of all interactive tourist maps were discussed. Maps of communes presented on their own websites were analyzed in detail, and the results of the query were shown on the maps. Apart from interactive tourist maps offered by nationwide and provincial websites, only 2 percent of all communes in Łódź Voivodeship share such maps on their websites. Other digital maps: tourist as well as all remaining ones presented on the websites of these communes are also not very popular, since only every third rural commune possesses them. What is an important issue is also the quantity and quality of data presented on these maps, which are few and most of which need updating and extending.
Year
Issue
31
Physical description
Dates
published
2018-09-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1508-1117_31_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.