PL EN


2018 | 32 |
Article title

Innowacyjność w gospodarstwach agroturystycznych

Content
Title variants
EN
Innovativeness in agritourist farms
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Agritouristic space in the southeastern Poland is determined by many factors of a different nature. Actually innovations in agritourism are recognized as more and more important factors. They are desirable in order to achieve competitiveness of touristic offers on rural areas. This paper concerns identification of innovations introduced by agritourist farms situated in four voivodeships of mentioned part of the country: Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie. The main goal was to assess the innovativeness of determined undertakings. It was built on the analysis of some opinions about these problems of a selected group of 607 holders of agritourist farms. The survey was held in 2016.
PL
Przestrzeń agroturystyczną w Polsce południowo-wschodniej determinuje wiele czynników o różnym charakterze. Aktualnie coraz większą rolę przypisuje się innowacjom. Są one wskazane dla osiągnięcia konkurencyjności ofert turystycznych na tych obszarach. W pracy dokonano identyfikacji innowacji wprowadzanych przez gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane w czterech województwach wskazanej części kraju: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Głównym celem jest ocena innowacyjności określonych przedsiębiorstw. W analizie uwzględniono opinie na ten temat w ramach wybranej grupy 607 posiadaczy gospodarstw agroturystycznych. Badania ankietowe wykonano w 2016 roku.
Year
Issue
32
Physical description
Dates
published
2018-10-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1508-1117_32_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.