PL EN


2018 | 34 | 45-60
Article title

Zastosowanie narzędzi GIS w edukacji z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

Content
Title variants
EN
The application of GIS tools in education from the scope of the spatial management and environmental protection
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the study was to indicate the possibility of using the tools of spatial information systems (GIS) in education at the higher education level based on graduate theses realized at the Poznań University of Life Sciences. Research was carried out on selected bechelor and master's theses which had been written at the faculties of Environmental Engineering and Spatial Management and Agriculture and Bioengineering, on Spatial Management and Environmental Protection courses. The years 2008–2017 were analyzed.
PL
Celem artykułu było wskazanie możliwości zastosowania narzędzi Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w edukacji na poziomie kształcenia wyższego, na przykładzie prac dyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Przeprowadzono badania wybranych prac inżynierskich i magisterskich, które zostały napisane na dwóch Wydziałach: Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej oraz Rolnictwa i Bioinżynierii, na kierunkach Gospodarka przestrzenna oraz Ochrona środowiska. Analizy dokonano w latach 2011–2017.
Year
Issue
34
Pages
45-60
Physical description
Dates
published
2019-05-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1508-1117_34_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.