PL EN


2018 | 34 | 61-76
Article title

GIS w nowych podstawach programowych geografii

Content
Title variants
EN
GIS in the new core curriculum of geography
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In recent years, educational activities have been undertaken, the effect of which is a change in philosophy and ways of geographic education, related to the development of a knowledge-based economy and digital technologies. The article discusses the general assumptions and directions of changes in the new geography program basis, with particular emphasis on the role of geoinformation technologies and GIS. Also, the relevant provisions have been presented, emphasizing the need to introduce them in the implementation of specific substantive issues from both physical and socio-economic geography. Since the introduction of GIS to such a large extent is a new situation and a big challenge for teachers, attention was also paid to the possible difficulties and limitations in the implementation of the core curriculum. Being aware of this, it is also important to take specific solutions and proposals in the field of teacher education in relation to program changes.
PL
W ostatnich latach są podejmowane działania edukacyjne, których efektem jest m.in. zmiana filozofii i sposobów kształcenia geograficznego, związana z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy oraz technologii cyfrowych. W artykule omówiono ogólne założenia i kierunki zmian w nowych podstawach programowych geografii dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, ze szczególnym podkreśleniem potrzeby i znaczenia uwzględnienia wymagań z zakresu technologii geoinformacyjnych i Systemów Informacji Geograficznej (GIS; ang. Geographic Information Systems). Jednocześnie wyjaśniono znaczenie powyższych terminów, ponieważ właściwe rozumienie jest kluczowe dla poprawnego posługiwania się nimi. Zaprezentowano także odpowiednie zapisy zawarte w podstawach programowych. Ponieważ wprowadzenie GIS do edukacji szkolnej w takim wymiarze stanowi nową sytuację i duże wyzwanie dla nauczycieli, zwrócono także uwagę na możliwe trudności i ograniczenia w realizacji założeń podstawy programowej, podkreślając jednocześnie jak ważne jest także podjęcie konkretnych rozwiązań i propozycji w zakresie dokształcania nauczycieli w związku z zaprezentowanymi zmianami programowymi.
Year
Issue
34
Pages
61-76
Physical description
Dates
published
2019-05-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1508-1117_34_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.