PL EN


2018 | 34 | 95-110
Article title

Projekt interaktywnej mapy Starego Cmentarza w Łodzi jako element edukacji i promocji

Content
Title variants
EN
Interactive map of the Old Cemetery in Lodz as a result of interdisciplinary cooperation between different environments
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Old Cemetery in Lodz is one of the few necropolis on which the followers of three Christian denominations were buried: Catholics, Protestants and Orthodox. It is an unquestionable tourist attraction of the city, and its sightseeing may have a well-considered character, eg. according to selected criteria or random in the form of a walk. People who go to this historic cemetery may have certain preferences as to visiting it in one day. Many well-known personalities were buried in the cemetery: science, culture, city self-government, soldiers, doctors, social activists and others. Thanks to the collected spatial information (location of the tombstone) and non-spatial information (biography, photographs), you can use the opportunities offered by Geographic Information Systems to support the decision of tourists. The article presents an app created jointly by fancies of the Old Cemetery in Lodz and geoinformation specialists who decided to help visitors to the Old Cemetery in Lodz. They can choose tombstones according to personal preferences and plan the tour route, as well as familiarize themselves with the biographies and photographs of people who were buried in this cemetery. It has educational value and city promotion.
PL
Stary Cmentarz w Łodzi jest jedną z nielicznych nekropolii, na której pochowano wyznawców trzech wyznań chrześcijańskich: katolików, protestantów i prawosławnych. Jest on niewątpliwą atrakcją turystyczną miasta, a jej zwiedzanie może mieć przemyślany charakter, np. według wybranych kryteriów lub losowy w postaci spaceru. Osoby wybierające się na ten zabytkowy cmentarz, mogą mieć pewne preferencje co do jego zwiedzania w ciągu jednego dnia. Na cmentarzu pochowano wiele znanych osobistości: nauki, kultury, samorządu miasta, żołnierzy, lekarzy, społeczników i innych. Dzięki zebranym informacjom przestrzennym (lokalizacja nagrobka) oraz aprzestrzennym (biografia, fotografie) można wykorzystać możliwości jakie dają Systemy Informacji Geograficznej do wspomagania decyzji turystów. Artykuł przedstawia proces powstawania aplikacji stworzonej wspólnie przez miłośników Starego Cmentarza w Łodzi, pracowników Muzeum Miasta Łodzi oraz specjalistów geoinformacji, którzy postanowili pomóc odwiedzającym Stary Cmentarz w Łodzi. Mogą oni wybrać nagrobki według osobistych preferencji i zaplanować trasę zwiedzania, a także zapoznać się z biogramami i fotografiami postaci, które zostały pochowane na tym cmentarzu. Ma ona walor edukacyjny i promocji miasta.
Year
Issue
34
Pages
95-110
Physical description
Dates
published
2019-05-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1508-1117_34_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.