PL EN


2017 | 1 | 21-36
Article title

Towards the Definitive VAT System – Update on the Implementation of the VAT Action Plan

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy postępów w realizacji planu działania w sprawie VAT w związku z propozycją Komisji dotyczącą podstawowych zasad, na których opierałby się jednolity unijny obszar VAT oraz pewnych krótkoterminowych środków mających na celu poprawę bieżącego funkcjonowania obecnego systemu VAT do czasu, aż docelowy system zostanie w pełni uzgodniony i wdrożony. Artykuł wyjaśnia problemy dotyczące funkcjonowania obecnego, tymczasowego systemu VAT, przedstawia przeanalizowane przez Komisję opcje co do kierunku reformy oraz rozwija uzasadnienie dotyczące preferowanej opcji. Artykuł następnie prezentuje najważniejsze punkty propozycji: podstawowe zasady ostatecznego systemu VAT oraz środki krótkoterminowe dotyczące tzw. call-off stock, numeru identyfikacji VAT, transakcji łańcuchowych oraz dowodu wewnątrz wspólnotowego transportu towarów. Przedstawia on również pojęcie podatnika certyfikowanego, dotyczące kategorii godnych zaufania przedsiębiorstw, wprowadzone w propozycji Komisji.
EN
The article provides an update on the implementation of the VAT Action Plan as regards the Commission’s proposal setting out the fundamental principles of the definitive single EU VAT area and a number of short-term measures to improve the functioning of the VAT system until the definitive regime has been implemented. It explains problems with the current transitional VAT arrangements, goes through the options for review as set out in the Impact Assessment accompanying the proposal and develops reasoning behind the preferred option. It then presents the contents of the proposal: cornerstones of the definitive system and the “quick fixes” relating to the call-off stock arrangements, VAT identification number, chain transactions and the proof of the intra-Community transport of the goods. It includes the explanation of the notion of the certified taxable person introduced by the proposal.
Year
Issue
1
Pages
21-36
Physical description
Dates
published
2017-03-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1509-877X_01_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.