PL EN


2017 | 1 | 37-49
Article title

Informal Economy and VAT

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie wzajemnych relacji między szarą strefą gospodarki a podatkiem od wartości dodanej (VAT), a także środków stosowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) i innych państwach w celu przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania i oszustwom VAT związanym z szarą strefą gospodarki. W artykule wykazano, że wzajemne zależności między szarą strefą a VAT są silne. VAT może być przyczyną rozwoju szarej strefy. Z drugiej strony, pewne rozwiązania z zakresu VAT mogą zostać wprowadzone, aby zmniejszyć lub przynajmniej zatrzymać rozwój szarej strefy. Przykłady takich środków zamykają konkluzje.
EN
The aim of this paper is to discuss the interconnections between informal economy and Value Added Tax (VAT), as well as measures applied in the European Union (EU) Member States and other countries to counter VAT evasion and VAT fraud related to informal economy. It is shown in the article, that VAT and informal economy are strongly interconnected. VAT may be the cause for growth of the informal economy. But on the other hand, some VAT-related measures may be introduced to reduce or at least stop further growth of informal economy. Examples of such measures conclude the findings.
Year
Issue
1
Pages
37-49
Physical description
Dates
published
2017-03-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1509-877X_01_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.