PL EN


2017 | 4 | 105-122
Article title

Problematyka podziału majątku polikwidacyjnego spółki z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wydania jego składników w formie rzeczowej w świetle prawa podatkowego

Content
Title variants
EN
Issue of limited liability company’s post liquidation assets partition with a particular emphasis on the question of its components non-cash distribution in the light of tax law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concerns a comprehensive analysis of the distribution of post-liquidation assets among its shareholders, with particular emphasis on the issue of non-cash distribution. The author wishes to present the title subject in a comprehensive manner, therefore the article presents how the concerned matter has been regulated in commercial law, in accounting regulations and in tax law. The regulation of this issue creates particularly serious problems in tax law, causing significant interpretative doubts, whether a distribution of post-liquidation assets in non-cash form generates revenue at the level of a company. Therefore, in summary it is worth considering whether in the light of tax law identification of the revenue on the side of the company is justified in such a situation.
PL
W artykule zostało przeanalizowane zagadnienie podziału majątku polikwidacyjnego spółki z o.o. pomiędzy jej wspólników, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wydania jego składników w formie rzeczowej. Przyczynkiem do analizy niniejszego zagadnienia była niejednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych w zakresie uznania, czy czynność wydania majątku polikwidacyjnego w formie rzeczowej prowadzi do powstania po stronie spółki przychodu. Autorka skupia się zarówno na regulacjach prawa podatkowego, jak też prawa handlowego oraz zasad rachunkowości w odniesieniu do tej kwestii.
Year
Issue
4
Pages
105-122
Physical description
Dates
published
2017-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1509-877X_2017_04_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.