PL EN


2017 | 4 | 123-142
Article title

Skutki prawnopodatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego

Authors
Content
Title variants
EN
Legal and fiscal consequences of a withdrawal of a partner from a tax transparent partnership
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The withdrawal of a partner from a tax transparent partnership implies many tax consequences, in particular on the grounds of income tax and value added tax as well. These consequences vary, depending on whether the remuneration received by a withdrawing partner is paid in cash or in subsided form. Moreover, if a withdrawing partner has not received any remuneration such an event causes tax consequences different to those when a withdrawing partner has received a remuneration in which ever form. The complex analysis of the matter in question also requires the determination of tax consequences originated on the side of the remaining partners. The article considers tax consequences of the withdrawal of a partner from a partnership, taking into account the jurisprudence of administrative courts and tax rulings issued by tax authorities.
PL
Instytucja wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej transparentnej na cele podatku dochodowego wywołuje szereg konsekwencji na gruncie prawa podatkowego, w szczególności na gruncie podatków dochodowych, a niekiedy również na gruncie podatku od towarów i usług. Skutki te różnicowane są w zależności od tego, czy wynagrodzenie występującego wspólnika wypłacane jest w pieniądzu czy też przyjmuje postać niepieniężną. Zgoła inne konsekwencje wiążą się również z przypadkiem odstąpienia od wypłacenia występującemu wspólnikowi wynagrodzenia. Przy tym kompleksowa analiza omawianej instytucji wymaga również ustalenia skutków podatkowych, jakie powstają po stronie pozostających w spółce wspólników. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie skutków podatkowych omawianej regulacji, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe.
Year
Issue
4
Pages
123-142
Physical description
Dates
published
2017-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1509-877X_2017_04_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.