PL EN


2018 | 1 | 43-51
Article title

Zmiany w podatku akcyzowym

Content
Title variants
EN
Changes in excise tax
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The most important changes in the excise duty, under the slogan of simplifications and facilitation of running a business in the field of excise goods, are primarily: zero rate for CNG and LNG natural gas intended for the drive of internal combustion engines, exclusion from the scope of the definition of loss of losses arising during the production of beer and wine products, replacement of a paper delivery document – a document in electronic form (e-DD), introduction of the possibility of dividing shipments in the territory of the country in the case of energy products transported by rail (spliting). These changes are simplifications for running the business, because the system of collecting excise duty, thanks to systemic solutions, has proved to be the most efficient tax collection system against the background of increments obtained in other taxes, which does not require system changes.
PL
Najistotniejsze zmiany w podatku akcyzowym, pod hasłem uproszczeń i ułatwień prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych, to przede wszystkim: zerowa stawka dla gazu ziemnego CNG i LNG przeznaczonego do napędu silników spalinowych, wyłączenie z zakresu definicji ubytków strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich, zastąpienie papierowego dokumentu dostawy – dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD), wprowadzenie na terytorium kraju możliwości podziału przemieszczenia w przypadku wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym (spliting). Zmiany te stanowią ułatwienia i uproszczenia dla prowadzenia działalności, system poboru podatku akcyzowego dzięki systemowym rozwiązaniom okazał się bowiem najszczelniejszym systemem poboru podatków na tle przyrostów uzyskiwanych w innych podatkach, który nie wymaga zmian systemowych.
Keywords
PL
akcyza   eDD   ubytki   stawki  
Year
Issue
1
Pages
43-51
Physical description
Dates
published
2018-03-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1509-877X_2018_01_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.