PL EN


2018 | 3 | 111-148
Article title

„Uszczelnianie systemu VAT” – próba oceny skuteczności podjętego wysiłku legislacyjnego i organizacyjnego

Content
Title variants
EN
“The tighten up of VAT system” – an assessment attempt of effectiveness of legislative and organizational efforts
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper essentially concentrates on legislative and administrative activities aimed to increase fiscal effectivity Value Added Tax. Main attention was focused on “anti-fraud efforts” implemented after year 2015. The main research question is as follows: whether the aim of “tightening up VAT system” was achieved and what was the cost. The cost “tightening up VAT system” was especially of additional tax burden – administrative cost levied on taxpayers. The purpose of the article is to take an attempt to answer to that question by the analysis of legislative and administrative measures and the cost/effect outcome of the measures implementation.
PL
Artykuł koncentruje się na przebiegu działań legislacyjnych i organizacyjnych mających na celu zwiększenie wydajności fiskalnej podatku od towarów i usług, podejmowanych w szczególności po 2015 roku. Główne pytanie badawcze dotyczy realizacji celów postawionych przez inicjatorów procesu „uszczelniania podatku VAT” oraz kosztów tego procesu. Jako koszty procesu zostały wskazane koszty pozafiskalne ponoszone przez podatników, w postaci obciążeń administracyjnych. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie badawcze poprzez przedstawienie genezy, obecnego stanu oraz próby oceny w kategorii koszt/efekt wprowadzonych zmian legislacyjnych i organizacyjnych.
Year
Issue
3
Pages
111-148
Physical description
Dates
published
2018-09-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1509-877X_2018_03_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.