PL EN


2018 | 4 | 21-37
Article title

Samorząd lokalny a podatek od towarów i usług w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Local authorities and value added tax in the light of the case law of the Court of Justice of the European Union and the Supreme Administrative Court
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article reviews and analyses the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union and the Supreme Administrative Court concerning the taxation of municipalities with the tax on goods and services. In the practice of application of the tax law, due to the lack of precise regulations, municipalities encounter difficulties in interpreting them. The Supreme Administrative Court in its rulings tries to fill the gaps in the law by applying a pro-EU interpretation.
PL
W artykule dokonano przeglądu i analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego opodatkowanie gmin podatkiem od towarów i usług. W praktyce stosowania prawa podatkowego, ze względu na brak precyzyjnych przepisów, gminy napotykają trudności w dokonywaniu ich interpretacji. NSA w swoich orzeczeniach stara się wypełnić powstałe luki prawne, stosując wykładnię prounijną.
Year
Issue
4
Pages
21-37
Physical description
Dates
published
2018-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1509-877X_2018_04_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.