PL EN


2019 | 18 | 2 | 189-207
Article title

Absolutyzm i legitymizacja władzy w Mediolanie pod rządami Ludovica Sforzy „Il Moro”

Content
Title variants
EN
Absolutism and legitimacy of power in Milan under the rule of Ludovico Sforza ‘Il Moro’
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper seeks to present the forms of legitimacy, as well as the means and tools that have been used for this purpose by usurping authority over Milan Ludovico Sforza. The attempts to legitimate the illegally seized power, taken by the Renaissance and early modern rulers, not only by political meanse, but also through cultural and artistic patronage are very important and interesting issues. The first part of the paper discusses the Ludovico’s road to take over the principality; in the second part Ludovico’s efforts to legalize his illegal power are described.
PL
W tekście podjęto próbę zaprezentowania form legitymizacji władzy, a także środków i narzędzi, jakie wykorzystywał w tym celu uzurpujący sobie władzę nad Mediolanem Ludovico Sforza. Ważnym i ciekawym zagadnieniem są podejmowane przez renesansowych i wczesnonowożytnych władców próby zalegitymizowania nieprawnie zobytej władzy nie tylko środkami politycznymi, lecz także poprzez mecenat kulturalny i artystyczny. Pierwsza część tekstu poświęcona została drodze Ludovica do przejęcia władzy nad księstwem, druga zaś podejmowanym przez niego zabiegom, które miały mu pozwolić ją uprawomocnić.
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
189-207
Physical description
Dates
published
2019-10-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1644-857X_18_02_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.