PL EN


2017 | 14 | 27-38
Article title

Niewerbalne sposoby przekazywania emocji (na przykładzie literatury polskiej i rosyjskiej)

Authors
Content
Title variants
EN
Nonverbal means of conveying emotions (on the material from Polish and Russian literature)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest niewerbalnym sposobom wyrażania emocji i uczuć w polskim i rosyjskim kręgu językowo-kulturowym. Znaki niewerbalne, inaczej mowa ciała, to spojrzenie, mimiczny wyraz twarzy, zmiana koloru twarzy, łzy, głos, gesty i ruchy ciała oraz różne nietypowe czynności i zachowania. Przy silnych emocjach znaki te współwystępują, co daje pełniejszy obraz stanu emocjonalnego człowieka. Najwymowniejszym sposobem komunikacji niewerbalnej jest mimika twarzy oraz spojrzenie. W badanych kręgach językowo-kulturowych oczy są zwierciadłem ludzkiej duszy i nigdy nie kłamią. Znaki niewerbalne mogą powtarzać treści wyrażane komunikatem werbalnym bądź je modyfikować.
EN
The article is devoted to the analysis of nonverbal means of conveying emotions in Polish and Russian cultures. Body language employs such tools as look, glance, mimics, change of the face colour, tears, voice, gestures and body movements, as well as diverse untypical activities and behaviour. In strong emotions, the speaker uses different nonverbal means, what gives more complex picture of his or her emotional state. The most vivid and meaningful ways of nonverbal expression are mimics and look. Eyes are perceived as the mirror of the soul in the cultures under investigation, thus it is believed that they can never lie. Nonverbal signs can either confirm the verbal message or modify it.
Year
Issue
14
Pages
27-38
Physical description
Dates
published
2018-01-23
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1731-8025_14_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.