PL EN


2018 | 15 | 145-155
Article title

Стилистическая и частотная специфика русских и польских лексем с морфемами био-/bio-, гипер-/hiper-, мега-/mega-

Content
Title variants
EN
The stylistic and frequency specificity of the Polish and Russian lexems with the био-/bio-, гипер-/hiper-, мега-/mega- morphems
PL
Stylistyczna i frekwencyjna specyfika rosyjskich i polskich leksemów z morfemami био-/bio-, гипер-/hiper-, мега-/mega-
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
W niniejszym artykule omówiono wybrane rosyjskie i polskie leksemy zawierające morfemy greckiego pochodzenia био-/bio-, мега-/mega- oraz гипер-/hiper- z punktu widzenia ich właściwości stylistycznych i frekwencyjnych. Materiał badawczy został zaczerpnięty głównie z narodowych korpusów językowych oraz słowników wyrazów obcych i objaśniających. Pod uwagę wzięto wszystkie style funkcjonalne języka rosyjskiego i polskiego z wyjątkiem naukowego, który ze względu na swoją specyfikę i precyzję semantyczną należących doń terminów nie pozwala na jakąkolwiek znaczeniową wariantywność badanych leksemów.
EN
The paper presents the analysis of the selected Russian and Polish lexems containing the Greek root morphems био-/bio-, мега-/mega- and the prefix morphem гипер-/hiper- from the point of view of their stylistic and frequency properties in the Russian and Polish parts of speech. The material was drawn mainly from the National Corpus of the Polish Language (Narodowy Korpus Języka Polskiego) and the National Corpus of the Russian Language (Национальный корпус русского языка). This material and the data from the foreign words dictionaries as well as from the explanatory dictionaries were searched with the regard to all functional styles except the scientific one due to its specificity which allows no stylistic and semantic variantivity. The high frequency of the Russian and Polish lexems containing the above morphems in the colloquial and columnist style makes it possible to assume that the feature texts as well as promotional ones are widely available for the vast groups of audience. Thus feature and and columnist texts are the main channel of those lexems’ linguistic distribution.
RU
-
Year
Issue
15
Pages
145-155
Physical description
Dates
published
2018-10-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1731-8025_15_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.