PL EN


2018 | 15 | 191-201
Article title

Metafizyka pamięci we wspomnieniowej prozie Vladimira Nabokova

Authors
Content
Title variants
EN
Metaphysics of memory in autobiographical texts by Vladimir Nabokov
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is divoted to the specificity of Nabokov’s autobiographical writings. As it is shown, their characteristic features are determined by biographical conceptualism, which makes it possibile for the writer to explain philosophy of his own perception and to evaluate the reality. In this way Nabokov also presented the key categories of his life’s and author’s hierarchy. What is worth mentioning, in his autobiographical texts Nabokov concentrated on emphasizing individual and subjective aspects that had influenced his author’s consciousness.
PL
Artykuł poświęcony jest specyfice nabokovowskiego autobiografizmu. Jak to zostało przedstawione, jego cechy charakterystyczne uwarunkowane są biograficzną konceptualizacją, poprzez którą pisarz starał się wyjaśnić filozofię własnego postrzegania i ocenę rzeczywistości. W ten sposób Nabokov zaprezentował też kategorie kluczowe w jego życiowej i pisarskiej hierarchii. Co istotne, w autobiografiach Nabokov koncentrował się na tym, co służyło podkreśleniu przede wszystkim indywidualizm i subiektywizm w formowaniu jego światopoglądu pisarskiego.
Year
Issue
15
Pages
191-201
Physical description
Dates
published
2018-10-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1731-8025_15_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.