PL EN


2014 | 13 | 107-126
Article title

Problematyka mieszkalnictwa w badaniach Profesora Jerzego Dzieciuchowicza

Authors
Content
Title variants
EN
Housing issue in the research of Professor Jerzy Dzieciuchowicz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In Poland after World War II the inventory of the overall condition of houses and flats in cities and towns was made as a part of the study of urban inventory. The Łódź center of geographical sciences contributed to this study actively. Geographers from the Łódź center carried out a series of urban inventory studies in the cities and towns of Opole Silesia and in Kielce and Łódź. On the basis of these studies, a series of monographs concerning the spatial diversity and detailed zoning of housing conditions in several cities and towns of Opole Silesia, in the center of Kielce and in Łódź was presented. The studies were based on direct fieldwork surveys and on data coming from the national censuses. Professor Jerzy Dzieciuchowicz participated actively in all these studies. The issue of housing, and particularly the zoning of housing conditions in Łódź, constituted an important field of research conducted by Professor in the period from 1972 to 2012. The presentation of a systemic proposal for such research summarizes the empirical studies carried out in this period. The above-mentioned proposal took the form of the model of housing environment.
PL
W Polsce po II wojnie światowej przeprowadzono inwentaryzację stanu mieszkań w miastach. Prowadzono ją w ramach studium inwentaryzacji urbanistycznej. Do badań tych aktywnie włączył się łódzki ośrodek geograficzny. Geografowie z ośrodka łódzkiego przeprowadzili szereg studiów inwentaryzacji urbanistycznej w miastach Śląska Opolskiego, Kielc i Łodzi. Na ich podstawie przedstawiono szereg opracowań dotyczących zróżnicowania przestrzennego i szczegółowej rejonizacji warunków mieszkaniowych w paru miastach Śląska Opolskiego, centrum Kielc i w Łodzi. Badania te oparto na bezpośrednich kwerendach terenowych oraz na materiałach Narodowych Spisów Powszechnych (NSP). W badaniach tych aktywny udział brał Profesor Jerzy Dzieciuchowicz. Problematyka mieszkalnictwa, a zwłaszcza rejonizacja warunków mieszkaniowych w Łodzi, stanowiła w dorobku naukowym Profesora ważny nurt badawczy w okresie 1972‒2012. Przeprowadzone w tym okresie studia empiryczne podsumowuje prezentacją systemowej propozycji badań w postaci szeroko ujętego modelu środowiska mieszkaniowego.
Year
Issue
13
Pages
107-126
Physical description
Dates
published
2017-06-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_13_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.