PL EN


2014 | 13 | 149-171
Article title

Przestrzeń mieszkaniowa miast województwa łódzkiego

Authors
Content
Title variants
EN
Residential space of the cities from Łódź Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the description, the main attention has been placed on the housing spacial characteristics connected with the realization of one of the basic human needs such as living in a house. In the description, the housing spacial characteristics of 43 cities from the Łódź Voivodeship have been presented. To characterize the organization of the housing space, nine measurements have been chosen (of which selection has met the expectations of both substantial and statistical criteria). They let us capture the differentiation of special housing of the analyzed cities based on the available statistics. The results of the analysis is the typology of the housing spacial characteristics of the cities of Łódź Voivodeship. It allows you to make complex comparisons of the situation of the city in relation to other cities from Łódź Voivodeship and indicating desirable directions of the development of residential space within the local area.
PL
W opracowaniu szczególną uwagę poświęcono charakterystyce przestrzeni mieszkaniowej związanej z realizacją jednej z podstawowych potrzeb człowieka, a mianowicie mieszkania. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę przestrzeni mieszkaniowej 43 miast województwa łódzkiego. Do charakterystyki organizacji przestrzeni mieszkaniowej wybrano 9 mierników, których dobór spełniał kryteria merytoryczne i statystyczne. Pozwoliły one uchwycić zróżnicowanie przestrzeni mieszkaniowej analizowanych miast na podstawie dostępnych danych statystycznych. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest typologia przestrzeni mieszkaniowej miast województwa łódzkiego. Umożliwia ona dokonywanie kompleksowych porównań sytuacji miasta w stosunku do innych miast województwa łódzkiego oraz wskazania pożądanych kierunków rozwoju przestrzeni mieszkaniowej na lokalnym terenie.
Year
Issue
13
Pages
149-171
Physical description
Dates
published
2017-06-27
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_13_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.