PL EN


2014 | 13 | 269-280
Article title

Problemy z wykorzystaniem pracujących jako miernika rozwoju usług (przykład województwa śląskiego)

Content
Title variants
EN
Problems related to the application of the category of workers as an indicator of service development, on the basis of Śląskie Province
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The goal of the study was to present problems related to the application of data concerning workers for the analysis of services. The issue was presented on the basis of Śląskie Province. The study led to the following conclusions: ‒ particular types of data on workers, such as research performed by businesses, or BEAL, or drawn from the REGON system reveal little difference; ‒ a full range of data on workers is non-existent even at the early level of economic sectors in municipalities; ‒ regardless of what type of data is used in analyses, they still do not guarantee that their results are correct. Therefore it seems necessary that National Bureau for Statistics take action to remedy the quality of data on workers, including expansion of their range by workers employed in businesses of under 9 people. A certain solution that would not imply more statistical workload on the part of employers and, at the same time, higher cost level incurred by the Bureau could be integration of information in the existing databases on workers run by Social Security System, IRS, or Social Security System for Farmers.
PL
Celem opracowania jest ukazanie problemów związanych z wykorzystaniem danych o pracujących do badań usług. Zagadnienie to zaprezentowano na przykładzie województwa śląskiego. Wnioski płynące z opracowania wskazują, że: ‒ poszczególne rodzaje danych o pracujących ‒ badania poprzez firmy, BEAL, czy pochodzące z systemu REGON ‒ wykazują znaczące różnice, ‒ brak pełnej kompletności danych o pracujących już na poziomie sekto-rów gospodarczych w ujęciu gmin, ‒ niezależnie od tego, na jakie dane zdecydujemy się w analizach, nie gwarantują one uzyskania poprawnych wyników. Dlatego wydaje się, iż konieczne jest, by GUS podjął działania zmierzające do poprawy „jakości” danych o pracujących, w tym szczególnie rozszerzył dane o pracujących w podmiotach zatrudniających do 9 osób. Pewnym rozwiązaniem (bez zwiększania obciążeń statystycznych pracodawców i kosztów GUS) byłoby powiązanie istniejących już baz gromadzących podobne dane o pracujących, a odnoszące się do ZUS-u, KRUS-u i Urzędów Skarbowych.
Year
Issue
13
Pages
269-280
Physical description
Dates
published
2017-06-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_13_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.