PL EN


2014 | 13 | 299-310
Article title

Przegląd dorobku Profesora Jerzego Dzieciuchowicza z zakresu studiów nad kierunkami oraz czynnikami przemian struktury przestrzennej usług

Content
Title variants
EN
The review of Professor Jerzy Dzieciuchowicz achievements in the range of studies on the directions and the changes factors of the services spatial structure
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A study on the trends and factors that change the spacial structure of services is the latest current of Professor Jerzy Dzieciuchowicz. However, in recent years, he dedicated the most of his attention to it. It is essential to say that he included the whole service sector in his research, together with market services, non-market services as well as services for producers and businesses. At the same time, he made several typologies and set the tendencies for changes. In his works, Jerzy Dzieciuchowicz also drew attention to the new phenomena related to the services. He emphasized the role of large-format trade and showed the way it should be explored.
PL
Studia nad kierunkami oraz czynnikami przemian struktury przestrzennej usług są najmłodszym nurtem badawczym profesora Jerzego Dzieciuchowicza, jednak w ostatnich latach to im poświęcił on najwięcej uwagi. Istotnym jest fakt, iż Profesor objął swoimi badaniami cały sektor usługowy, w tym usługi rynkowe, usługi nierynkowe oraz usługi dla producentów i biznesu. Dokonał przy tym kilku typologii oraz wyznaczył tendencje przemian. W swoich pracach Jerzy Dzieciuchowicz zwracał również uwagę na nowe zjawiska związane z usługami. Wyeksponował także rolę handlu wielkopowierzchniowego oraz ukazał sposób, w jaki należy go badać.
Year
Issue
13
Pages
299-310
Physical description
Dates
published
2017-06-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_13_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.