PL EN


2015 | 14 | 49-59
Article title

Mobilność przestrzenna ludzi starych – aktualny stan badań

Content
Title variants
EN
Spatial Mobility of Older People – the Current State of Research
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The term of spatial mobility applies to all age groups of the population. Among researchers there is a lively debate about migration of older people caused by still progressive problem of aging. The article brings up the problem of spatial mobility in old polish and oversees research. Population of elderly people divides into three subpopulations: young seniors, older seniors, the oldest seniors. Motives, migratory patterns and socio-economic features are different in every group. Author presents research results concerning senior migration in therms of theoretical conceptions, reasons, direction and socio-economic structures.
PL
Mobilność przestrzenna dotyczy wszystkich grup wiekowych ludności. Postępujący proces starzenia się ludności wpływa na coraz częstsze poruszanie problematyki migracji osób starszych przez badaczy. Artykuł podejmuje problematykę badań dotyczących mobilności ludzi starych w polskich oraz zagranicznych badaniach naukowych. Populacja osób starszych dzieli się na trzy suppopulację, tj. młodych seniorów, starych seniorów oraz najstarszych seniorów. Motywy, przebieg migracji oraz cechy społeczno-ekonomiczne migrantów są inne w każdej z tych grup. Autorka przedstawia stan badań dotyczących migracji seniorów z uwzględnieniem koncepcji teoretycznych, przyczyn, kierunków oraz struktury społeczno-ekonomicznej migracji osób starych.
Year
Issue
14
Pages
49-59
Physical description
Dates
published
2016-12-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_14_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.