PL EN


2016 | 17 | 7-28
Article title

Zagadnienia przestrzenne a postulaty i idee ruchu miast cittaslow

Authors
Content
Title variants
EN
Spatial issues in the context of the slow city movement
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Slow City movement or Cittaslow began with an association of four Italian cities in 1999, and is developing very rapidly in Europe and beyond. In Poland at the moment it associates 20 cities. This movement aims at the development of small towns based on criteria designed to respect the quality of life in the spirit of the ideology of „slow life”. Its program contains a prototype system for quantifying factors that determine granting a city the title of Slow City. Such town are to become ideal places for a more hygienic and harmonious way of life, in line with our biological clock. The author made an attempt in this article to look at the philosophy of the movement from the perspective of spatial issues. The text presents selected solutions in the area of spatial planning and urban design in line with the ideological demands of the association.
PL
Ruch Slow City lub Cittaslow rozpoczął się od stowarzyszenia czterech włoskich miast w 1999 roku. Od tej pory rozwija się niezwykle prężnie w Europie i poza jej granicami. W Polsce w chwili obecnej stowarzysza on 20 miast. Ruch ten zmierza do rozwoju małych miasteczek w oparciu o kryteria mające na celu poszanowanie jakości życia w duchu ideologii „slow life”. W swoim programie zawiera prototypowy system kwantyfikacji czynników, które decydują o nadaniu miastu tytułu Slow City. W odniesieniu do zagadnień przestrzennych przedmiotowe miasteczka mają stać się miejscami idealnymi dla prowadzenia niepowtarzalnego – zgodnego z naszym zegarem biologicznym, bardziej higienicznego i harmonijnego sposobu życia. Autor w swoim artykule podjął próbę spojrzenia na filozofię ruchu z punktu widzenia zagadnień przestrzennych. Tekst jest przykładem przedstawienia wybranych rozwiązań przestrzennych i urbanistycznych w odniesieniu do postulatów ideowych stowarzyszenia.
Year
Issue
17
Pages
7-28
Physical description
Dates
published
2017-05-08
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_17_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.