PL EN


2016 | 17 | 29-47
Article title

Rozwój przestrzenny małego miasta – forma miejska czy podmiejska przykład Słomnik

Content
Title variants
EN
Spatial development of a small town – urban or suburban form the example of Słomniki
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concentrates on the issues of the form of a small city, whose evolution is determined by implementation of the provisions of the local plan. The examination of the actual development of the area and its spatial conditions makes it possible to diagnose the most significant problems connected with the municipal structure. The MPZP analysis allows to determine the nature of the space that may arise in the course of its execution and consequences for spatial order of the built-up space and legibility of the system. The study was conducted for Słomniki, the place that is an example of a small city with a preserved mediaeval layout and features of spatial transformations characteristic of this type of urban settlement. The city is included in the local development plan passed in 2015.
PL
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach formy małego miasta, której ewolucja jest determinowana wprowadzaniem ustaleń miejscowego planu. Badania aktualnego zagospodarowania terenu i jego uwarunkowań przestrzennych pozwalają na diagnozowanie najistotniejszych problemów struktury miasta. Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwia określenie charakteru przestrzeni, która może pojawić się w trakcie jego realizacji, skutków dla porządkowania zabudowy i czytelności układu. Badania przeprowadzono dla miejscowości Słomniki, która jest przykładem małego miasta o zachowanym średniowiecznym rozplanowaniu i typowymi dla małych miast przekształceniami tkanki miejskiej. Równocześnie miasto jest w całości objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w 2015 roku. Celem podjętych badań jest określenie, czy forma przestrzenna jaką przyjmą Słomniki w wyniku realizacji ww. planu będzie kontynuacją ich miejskiego charakteru czy zostanie zdominowana jednorodzinnymi osiedlami upodabniając się do podmiejskiego osiedla. Badania stanowiły rozpoznanie aktualnego stanu zagospodarowania, diagnozujące obecne tendencje w rozmieszczaniu zabudowy oraz zapisy planu sprawdzane pod kątem przyszłego kształtu przestrzeni miasta. Konkluzją artykułu jest stwierdzenie, że realizacja planu daje możliwość utrzymania małomiejskiego charakteru przestrzeni, jednak elastyczność zapisów nie jest tego gwarantem. Dlatego niezwykle istotnym elementem lokalnej polityki przestrzennej jest konsekwencja w przedstawionej w planie polityki przestrzennej.
Year
Issue
17
Pages
29-47
Physical description
Dates
published
2017-05-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_17_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.