PL EN


2016 | 18 | 49-65
Article title

Kolej Aglomeracyjna jako element systemu lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi

Content
Title variants
EN
Agglomeration Railway as a part of the public transport system in Lodz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article consists of two main parts. The first one focuses on the general characteristics of Lodz Agglomeration Railway (LAR), in particular as regards its operation and organization. The second part of the article provides an assessment of the role of LAR in the public transport system in Lodz, based on analysis of the location, time of travel and train stops accessibility.
PL
Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich poświęcona jest charakterystyce Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zarówno od strony organizacyjnej, jak i funkcjonalnej. Druga część artykułu koncentruje się na ocenie znaczenia ŁKA w systemie lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi poprzez analizę lokalizacji, czasu przejazdu oraz dostępności do przystanków kolejowych.
Year
Issue
18
Pages
49-65
Physical description
Dates
published
2017-05-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_18_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.