PL EN


2016 | 18 | 67-78
Article title

Rekomendacje dla nowej polityki miejskiej wobec zabytkowej zabudowy wielorodzinnej Lwowa

Content
Title variants
EN
Recommendatios for new urban policy concerning historical multifamily housing in Lviv
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article offers recommendations for a new housing policy for Lviv, based on analysis of the architecture of historical, multifamily housing built in this city in the period from its foundation to the 1940s. The proposed housing policy envisages reconstruction of these buildings to the state from before 1945. The conclusions presented in this study are based on field research carried out by the author, covering 250 historical multifamily houses in Lviv, as well as on analysis of archival drawings, plans and reconstruction projects for 170 buildings.
PL
W artykule na podstawie analizy historycznej architektury wielorodzinnych obiektów Lwowa, zbudowanych w okresie od założenia miasta do lat 40. ХХ wieku zostały przedstawione rekomendacje dla nowej polityki mieszkaniowej, która ma na celu rekonstrukcję tej zabudowy do wyglądu sprzed 1945 roku. Zaprezentowane w pracy analizy i wnioski zostały opracowane na podstawie autorskich badań terenowych obejmujących 250 zabytkowych wielorodzinnych budynków Lwowa, a także analizy archiwalnych rysunków, planów inwentaryzacyjnych, projektów przebudowy 170 obiektów.
Year
Issue
18
Pages
67-78
Physical description
Dates
published
2017-05-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_18_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.