PL EN


2017 | 19 | 87-103
Article title

Population changes and characteristics of demographic processes in Tbilisi

Content
Title variants
PL
Zmiany liczby ludności i charakter procesów demograficznych w Tbilisi
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Na początku lat 90. XX wieku w Gruzji miało miejsce natychmiastowe zakończenie wieloletnich stosunków gospodarczych ze Związkiem Radzieckim. Dodatkowo konflikty zbrojne w Abchazji i Osetii Północnej doprowadziły do kryzysu społeczno-gospodarczego i politycznego w Gruzji. Wszystkie te wydarzenia miały ogromny wpływ na procesy demograficzne w Tbilisi. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie głównych czynników społeczno-ekonomicznych i kulturowych dotyczących zmian demograficznych i procesów demograficznych w postsowieckiej Tbilisi. Dodatkowo autorzy przedstawili prognozy zmian liczby ludności w latach 2015–2030.
EN
At the beginning of the 1990s, as a result of the dissolution of the Soviet Union, an instant termination of economic relations that had existed for dozens of years took place in Georgia. Along with the armed conflicts in the regions of Tskhinvali and Abkhazia it has led to a full-fledged socio-economic and political crisis in Georgia. These unordinary events have had a great influence on the demographic processes at hand in Tbilisi. This article aims to establish the effects of the main socio-economic and cultural factors on population change and demographic processes in post-Soviet Tbilisi and offers prognosis on population change according to low, medium and high estimates for 2015–2030.
Year
Issue
19
Pages
87-103
Physical description
Dates
published
2017-09-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_19_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.