PL EN


2017 | 19 | 105-120
Article title

The potential of cultural heritage of national minorities in small towns – the case of Brzeziny

Content
Title variants
PL
Potencjał dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych w małych miastach – przykład Brzezin
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Małe miasta rozumiane są jako ośrodki posiadające prawa miejskie i liczące do 20 tys. mieszkańców. W województwie łódzkim funkcjonuje 28 takich ośrodków, zamieszkanych przez niespełna 210 tys. osób. Celem podjętych rozważań jest analiza potencjału dziedzictwa mniejszości narodowych w małych miastach regionu łódzkiego. Jako szczegółowy przykład rozważań wybrano Brzeziny, w których w przeszłości mniejszości narodowe odgrywały niezwykle istotną rolę w rozwoju przestrzennym.
EN
Small towns are understood here as settlements with municipal rights having up to 20,000 inhabitants. In Łódź Voivodeship (a unit of Poland’s administrative division) there are 28 such settlements inhabited by almost 210,000 people. The aim of the study is to analyse the potential of the heritage of national minorities in the towns of Łódź Voivodeship. The town of Brzeziny was selected for the study as national minorities played a prominent role in its land development in the past.
Year
Issue
19
Pages
105-120
Physical description
Dates
published
2017-09-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_19_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.