PL EN


2017 | 20 | 9-22
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności w Łodzi

Content
Title variants
EN
The Spatial Diversification of the Population Ageing in the City of Łódź
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the issue of population ageing in the city of Łódź, which currently has the fastest ageing society among the largest Polish cities. The level and the dynamics of population ageing have been analysed, as well as spatial diversification of the ageing process due to information from Local Data Bank of Central Statistical Office and National Census 2011 data.
PL
Opracowanie podejmuje problematykę związaną ze zjawiskiem sta­rzenia się ludności. W artykule przedstawiono starzenie się ludności w Łodzi, w któ­rej obecnie obserwuje się najwyższy poziom zaawansowania procesu starzenia wśród największych miast Polski. W tym celu poddano analizie nie tylko poziom i tempo tego procesu w mieście, ale także zróżnicowanie przestrzenne starzenia się ludności w Łodzi. Analiza procesu starzenia się ludności została przeprowadzona na podsta­wie danych statystycznych pochodzących z bazy BDL (poziom i tempo starzenia), jak również z NSP 2011 (dywersyfikacja przestrzenna).
Year
Issue
20
Pages
9-22
Physical description
Dates
published
2017-12-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_20_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.