PL EN


2017 | 20 | 23-41
Article title

Osoby starsze w strefie wielkomiejskiej Łodzi. Ujęcie przestrzenne

Content
Title variants
EN
Elderly People in the Historic Urban Core of Łódź. Spatial Context
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this paper spatial patterns of ageing inhabitants of the Historic Urban Core of Łódź is subjected to analysis. The city of Łódź is strongly affected by depopulation and is characterized by a growing share of old inhabitants. The aim of the study is to analyze spatial distribution of the population aged 60+ in the central part of Łódź. The results suggest that this relatively small part of urban territory is characterized by significant internal variations in population according to age. Disparities observed in refrence to the share of the oldest old may indicate that spatial segregation processes are affecting this age group.
PL
Rozważania podjęte w prezentowanym artykule koncentrują się na problemie starzenia się mieszkańców śródmiejskiego obszaru Łodzi. Miasto to należy do grona jednostek osadniczych szczególnie mocno dotkniętych procesem depopulacji. Jednocześnie populację Łodzi cechuje znaczący wzrost udziału osób najstarszych wśród mieszkańców. Skala tych zjawisk wymaga poszukiwania i wdrażania rozwiązań poprawiających m.in. jakość życia obecnych i nowych mieszkańców miasta. Celem badań jest analiza przestrzennego rozkładu populacji osób w wieku 60+ w centralnej części Łodzi. Jej wyniki wskazują m.in., że ta stosunkowo niewielka część terytorium miasta cechuje się istotnym wewnętrznym zróżnicowaniem populacji wg wieku, a dysproporcje w udziale osób najstarszych wśród ogółu populacji mogą wskazywać na kształtujące się procesy segregacji przestrzennej tej grupy wiekowej.
Year
Issue
20
Pages
23-41
Physical description
Dates
published
2017-12-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_20_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.